Historiek

Marmo is “vlees met een verhaal”. Een verhaal dat meer dan 3 decennia geleden, in 1975 om precies te zijn, voor het eerst verteld werd door Margriet en Moritz Pauwels. Hun expertise en vakmanschap als slagers zit nog steeds vervat in het DNA van de groep.

Marmo Retail maakt deel uit van Marmo Group wat ons zowel qua performantie, service, aanbod en marktgericht denken een unieke partner maakt.

(beeld: Moritz Pauwels)